Ymunwch â Cerdd Gymunedol Cymru i fwynhau noswaith o gerddoriaeth gyfranogol hwyliog, anarferol ac eclectig.

Parti pen-blwydd 25 oed cwbl unigryw!

Dechreuodd Wonderbrass yn 1992, sef yr un flwyddyn â Cerdd Gymunedol Cymru. Rob Smith a sefydlodd y band, gyda Jess Phillips a Denise Lord, fel rhan o’i hyfforddiant fel tiwtor cerddoriaeth gymunedol. Ers hynny maent wedi llwyddo i greu proffil rhyngwladol drwy eu perfformiadau ac mewn print. Mae eu parhad, eu haelodau amrywiol a’u dull afieithus o weithio yn eu gwneud yn brosiect blaenllaw ac enghreifftiol o’r hyn y gallai gerddoriaeth gymunedol ei gyflawni.

Mae Ghostbuskers yn brosiect perfformio cerddorol sy’n cael ei redeg gan TAPE Community Music and Film. Mae’r grŵp sy’n croesawu pobl o bob oedran a gallu, yn ymarfer yn wythnosol ac yn ddiweddar maent wedi perfformio yn Proms in the Park y BBC a’r Eden Project. Mae’r grŵp yn annog aelodau’r gynulleidfa i ymuno â hwy bob tro y byddant yn perfformio.

Dechreuodd cylch drymio Canton bedair blynedd yn ôl. Maent yn cyfarfod ar nos Iau am awr ( 6pm-7pm). Mae’r Grŵp yn cynnwys grŵp craidd o 8 aelod gydag aelodau eraill yn ymuno pan fo’n bosibl. Mae’r grŵp wedi cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau, yn arbennig Water Aid yn y Senedd ac yng Nghanolfan Oasis.

Mae Cantorion Canton Caerdydd wedi bod yn canu gyda’i gilydd ers 12 mlynedd bellach ac maent wedi perfformio mewn gwyliau, marchnadoedd, neuaddau cyngerdd a thafarndai. Maent hefyd yn codi arian yn rheolaidd ar gyfer elusennau lleol a rhyngwladol. Ethos y grŵp yw y gall pawb ganu ac maent yn cael llawer o hwyl ac yn creu llawer o gerddoriaeth swynol yr un pryd!

Grŵp cymunedol yw Cardiff Gamelan sydd wedi eu lleoli yn Neuadd Dewi Sant ac maent yn cyfarfod bob nos Fawrth i ymarfer ar offerynnau Efydd Jafa. Mae’r grŵp wedi perfformio’n aml dros y blynyddoedd gan gynnwys yng Nghanolfan South Bank yn ystod dathliadau ’25 mlynedd o gamelan’ yn y South Bank ac yn Efrog fel rhan o’r Gathering of the Gamelans.